Home   »   FAQ

Veelgestelde vragen

 • Advies over een cursus
 • Annuleren van een cursus
 • Belasting en studiekosten
 • ECTS en studielast
 • Erasmus Instituut voor Financiële Planning en de EUR
 • Inschrijven voor een cursus
 • Kwaliteit van een cursus
 • Masterclass of Mastercourse
 • Parkeren op Woudestein
 • Permanente Educatie
 • Postacademisch onderwijs aan de EUR
 • Studiefaciliteiten
 • Studiekosten
 • Toelatingseisen
 • Vervanging bij verhindering

 • Advies over een cursus

  Misschien wilt u een persoonlijk advies of de Mastercourse wel bij u past of wilt u meer weten over incompany-trajecten. U kunt dan altijd vrijblijvend contact opnemen met Theo Hoogwout, tel. 010-4081491, hoogwout@ese.eur.nl

  top ↑

  Annuleren van een cursus

  Erasmus Instituut voor Financiële Planning behoudt zich het recht voor om de Mastercourse te annuleren, bijvoorbeeld als er te weinig inschrijvingen zijn. U wordt dan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht van dit feit. In geval van annulering kunt u ervoor kiezen om te worden doorgeplaatst naar een volgende editie van de cursus of dat al betaalde cursusgelden volledig en zo spoedig mogelijk gerestitueerd worden.

  Natuurlijk kan het ook voorkomen dat u uw deelname aan de Mastercourse wilt annuleren. In dat geval vragen wij u ons hiervan schriftelijk (brief, fax of e-mail) en met opgaaf van redenen op de hoogte te stellen. U kunt kosteloos annuleren indien u binnen een termijn van zeven werkdagen na ontvangst van de schriftelijke bevestiging van uw aanmelding uw deelname herroept (tenzij de startdatum van de opleiding binnen die termijn is gelegen en/of u met het oog op de startdatum van de Mastercourse heeft verzocht binnen die termijn cursusmateriaal op te sturen). Daarbuiten bent u de volgende administratie-/annuleringskosten verschuldigd (zie Algemene voorwaarden):
 • 20% van de cursusprijs tot een maximum van € 250 bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van de Mastercourse;
 • daarna tot aanvang van de Mastercourse 100% van de cursusprijs.

 • U kunt bij annulering wel altijd kosteloos een vervanger sturen (zie vervanging). 

  top ↑

  Belasting en studiekosten

  Studiekosten die u als particulier betaalt voor cursus kunnen in veel gevallen worden afgetrokken van de belasting. Er geldt een drempel van € 500 en een maximum aftrekbedrag van € 15.000 (2011). De Belastingdienst hanteert verder de volgende voorwaarden:
 • De cursus is gericht op uw beroep of toekomstige beroep;
 • Er is sprake van een leertraject, d.w.z. dat u tijdens het verwerven van kennis onder deskundige leiding of toezicht stond.

 • Raadpleeg de website van de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl) voor meer informatie en voor de meest recente regels voor de regeling voor studiekosten.

  Bedrijven en ondernemers kunnen scholingskosten als bedrijfskosten in mindering brengen op de winst. Voor bedrijven geldt geen drempelbedrag. Raadpleeg de website van de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl) voor meer informatie en voor de meest recente regels voor de regeling voor studiekosten.

  top ↑

  ECTS en studielast

  De universiteiten in Europa hanteren voor de zwaarte van de studie en opleidingen ECTS-credits: European Credit Transfer System. Eén ECTS staat gelijk aan 30 uur studiebelastinguren. De studielast omvat de tijd die nodig is voor bijvoorbeeld het voorbereiden en volgen van colleges, lezen van literatuur en het schrijven van werkstukken. Bij Erasmus Instituut voor Financiële Planning hanteren we de volgende normen:
 • 1 uur cursus = 2 uur studielast (inclusief voorbereiding)
 • Bestuderen van 5 pagina’s literatuur = 1 uur studielast
 • Schrijven van een werkstuk  =  2 uur studielast per pagina


 • top ↑

  Erasmus Instituut voor Financiële Planning en de EUR

  Erasmus Instituut voor Financiële Planning is onderdeel van één van de twaalf werkmaatschappijen van de EUR Holding BV. De werkmaatschappijen zijn actief op het gebied van (contract)onderwijs, contractonderzoek en/of kennisexploitatie. De Erasmus Universiteit Rotterdam is 100% aandeelhoudster van EUR Holding en EUR Holding is 100% aandeelhoudster van de werkmaatschappijen. Daarnaast valt Erasmus Academie BV bestuurlijk gezien onder de verantwoordelijkheid van de Erasmus School of Economics. Alle werkmaatschappijen van de Erasmus Univeristeit Rotterdam vallen onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van een van de faculteiten.       

  top ↑

  Inschrijven voor een cursus

  Inschrijven voor de Mastercourse Financial Planning bij Erasmus Instituut voor Financiële Planning kan uitsluitend via het internet. Op www.erasmusifp.nl vindt u ons complete cursusaanbod plus inschrijfformulieren. Bij de Mastercourse in deze studiegids staan ook de directe links naar de desbetreffende webpagina’s vermeld.

  top ↑

  Kwaliteit van een cursus

  Alle cursussen van Erasmus Instituut voor Financiële Planning staan onder auspiciën van een academic director. Deze kerndocent is verbonden aan de economische faculteit van de Erasmus Universiteit. De academic director is een erkend deskundige op het vakgebied van een cursus en is inhoudelijk verantwoordelijk voor de opzet en uitvoering van het leertraject, inclusief zaken als de keus van docenten, de rode draad van het programma, leerdoelen en opdrachten.

  Verder zijn alle cursussen waarvoor een certificaat van de EUR wordt uitgereikt, ingeschreven in het EUR-register voor niet-initiële opleidingen. Dat betekent dat de inhoud en opzet van de cursus door de decaan van de aan de cursus gelieerde faculteit en het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam is goedgekeurd.

  Daarnaast evalueert Erasmus Instituut voor Financiële Planning haar Mastercourse na elke bijeenkomst en na afloop. Dat gebeurt via een geautomatiseerd systeem van online vragenlijsten. De uitkomsten van de evaluaties worden altijd teruggekoppeld aan de (kern)docenten. Zo kunnen tussentijds nog aanpassingen worden gemaakt die van belang zijn voor u als cursist.

  top ↑

  Masterclass of Mastercourse

  Erasmus Instituut voor Financiële Planning onderscheidt diverse soorten cursussen: masterclass, mastercourse en leergang. Het verschil zit hem in de focus van en de zwaarte. Hierbij wordt de volgende normen gehanteerd:

  Masterclass: kan zowel theoretisch verdiepend als meer algemeen gericht zijn, maar heeft een studiebelasting van minder dan 168 studiebelastinguren (max. 5 ECTS). Het niveau van de cursus is academisch, de toelatingseisen zijn echter minder streng dan bij een mastercourse of leergang; een denk -en werkniveau op tenminste hbo-niveau is ook vaak voldoende. Niet alle mastercourses worden afgesloten met een certificaat en/of eindopdracht.

  Mastercourse: is vooral een theoretisch georiënteerde, gespecialiseerde cursus, gericht op een specifiek onderwerp, met een studiebelasting van tenminste 168 studiebelastinguren (min. 6 ECTS), die gegeven wordt op het niveau van een master-opleiding. Financial Planning is daarvan een voorbeeld. De toegangseisen zijn minimaal een afgeronde hbo-opleiding. De cursus wordt afgesloten met een eindopdracht. De deelnemers ontvangen een certificaat.

  top ↑

  Parkeren op Woudestein

  De Woudestein-campus van de Erasmus Universiteit telt verschillende parkeerterreinen. Voor bezoekers geldt een parkeertarief van € 1,50 per uur, tot een maximum van € 10,00 per dag (dagtarief). Cursisten van Erasmus Instituut voor Financiële Planning ontvangen op de dagen dat zij les hebben een gratis uitrijdkaart. Op deze kaart vindt u de parkeerterreinen op de campus Woudestein.       

  top ↑

  Permanente Educatie

  Verschillende beroepsorganisaties verlangen van hun leden of gecertificeerde dat zij hun vakkennis aantoonbaar op peil houden. Voor de mastercourse financiële planning wordt bijvoorbeeld door het FFP 18 PE-punten toegekend en door de NBA 138 PE-uren. Op verzoek van de cursisten vragen wij bij de betreffende organisaties de pe-punten aan.

  top ↑

  Postacademisch onderwijs aan de EUR

  Erasmus Instituut voor Financiële Planning is één van de instituten voor postacademisch onderwijs van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarnaast is er nog een aantal grote en kleine, al dan niet gespecialiseerde aanbieders van zowel opleidingen als cursussen, zoals de RSM, EURAC, IHS, Stichting EFS en diverse faculteiten.       

  top ↑

  Studiefaciliteiten

  Afhankelijk van het soort cursus dat u bij Erasmus Instituut voor Financiële Planning volgt, ontvangt u van de Erasmus Universiteit een studentnummer en collegekaart. Dat is meestal het geval bij de wat langer durende cursussen, zoals de Mastercourse. Met uw collegekaart kunt  u bijvoorbeeld gebruikmaken van de Universiteitsbibliotheek en digitale databanken, de sportfaciliteiten op de EUR of tegen studententarief software voor uw computer kopen.

  top ↑

  Studiekosten

  Erasmus Instituut voor Financiële Planning maakt gebruik van topdocenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam en van erkende specialisten uit de beroepspraktijk. Die combinatie geeft u de zekerheid dat u het beste onderwijs krijgt. In het cursusgeld zit verder inbegrepen al het cursusmateriaal, de verplichte literatuur, dagarrangementen (koffie/thee en lunch) en gratis parkeren op de EUR. Erasmus Instituut voor Financiële Planning streeft altijd naar een optimale prijs/kwaliteitverhouding.       

  top ↑

  Toelatingseisen

  De Mastercourse van Erasmus Instituut voor Financiële Planning wordt gegeven op academisch niveau. Dat wil zeggen dat ze goed te volgen zijn voor mensen met een afgeronde universitaire of hbo-opleiding, maar ook voor mensen met minimaal een hbo denk- en werkniveau, tenzij anders vermeld. Indien getwijfeld wordt over het opleidingsniveau van cursisten, kan een intakegesprek deel uitmaken van de toelatingsprocedure.

  top ↑

  Vervanging bij verhindering

  Deelnemers die verhinderd zijn om aan een cursus deel te nemen en een vervanger willen sturen, moeten dit vooraf schriftelijk (brief, fax of e-mail) bij Erasmus Instituut voor Financiële Planning kenbaar maken. Er worden in dat geval geen extra kosten in rekening gebracht. Indien er toelatingseisen worden gesteld voor deelname aan een cursus, dan dient de vervanger wel afzonderlijk door Erasmus Instituut voor Financiële Planning te worden toegelaten.

  top ↑