Programma Mastercourse Financial Planning

Opleidingsduur Mastercourse Financial Planning

De Mastercourse is verdeeld over 25 bijeenkomsten gedurende een periode van 11 maanden.
De bijeenkomsten vinden plaats op donderdag van 9.30 - 17.30 uur op de campus van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Blokken Mastercourse Financial Planning

Een Financial Planner is in staat wensen en doelstellingen te analyseren, te inventariseren en te formuleren. Vervolgens komt hij door de juiste combinatie van financiële, fiscale en verzekeringstechnische instrumenten tot een goed plan, dat voorziet in de benodigde maatregelen en hun uitvoering, systematisch gerangschikt in de tijd en in volgorde van prioriteit. Afhankelijk van de fase binnen de levensloop van de cliënt, diens vermogen of diens onderneming dient daarbij vanuit een interdisciplinaire benadering een optimale advisering voor nu en in de toekomst plaats te vinden. Wijzigende omstandigheden leiden daarna tot voortdurende aanpassingen en hieruit voortvloeiende acties. Financial Planning staat hiermee voor cliŽntenbinding. De Rotterdamse opleiding tot Financial Planner onderscheidt vijf aandachtsvelden die alle van invloed zijn op de financiële positie van MKB-ondernemers, directeur-grootaandeelhouders en (vermogende) particulieren:
 • verzekeringen en pensioenen
 • sparen en beleggen
 • sociale zekerheid
 • financiering
 • nalatenschapsplanning
 • fiscaliteit

 • Deze vijf gebieden vormen de bouwstenen van een gestructureerd en effectief financieel plan, op voorwaarde dat ze geïntegreerd worden in een samenhangende, lange-termijnvisie op de levensloop van personen, van ondernemingen en van het eigenwoningbezit. Het beheersen van dit zeskantige model en het vermogen het operationeel te maken in een vaak complexe praktijk is een leerdoel dat de Rotterdamse opleiding uniek maakt.

   Download het programma van de Mastercourse Financial Planning 2018

  Schematisch uitgedrukt ziet het financiële planningsproces dat centraal staat in de opleiding tot Financial Planner er als volgt uit:

  Blok 1: Inleiding
  Inleiding Financial Planning
  Zorgplicht in de effectendienstverlening
  Vermogensmanagement
  Financiële planning en Fiscaliteit
  Financiële planning en Recht
  Financiële risico's in de sociale zekerheid
  Behavorial Finance
  Financiële rekenkunde
  Erfrecht
  Financiële Planning en de Eigen Woning

  Blok 2: De (vermogende) particulier
  Workshop schrijven voor de Financial Planner
  Particulieren en pensioenen
  Pensioenen in de loonsfeer
  Beleggingen
  Verdieping op pensioenen
  Beleggen is risico-management
  Kapitaalverzekeringen
  Lijfrenteverzekeringen
  Risicorendementanalyse binnen het financiële plan
  Financial Life Planning
  Echtscheidingsproblematiek

  Blok 3: De ondernemers en hun ondernemingen
  De ondernemer, fiscale winstberekening en de TBS-regeling in de winstsfeer
  DGA-problematiek (fiscaal)
  Vennootschapsbelasting voor de financiële planner
  Financiering van de onderneming
  Samenwerkingsverbanden
  DGA-problematiek
  Staking en bedrijfsopvolging
  Integratie bedrijfsopvolging
  Arbeidsrecht / sociaal zekerheidsrecht
  Financiële Planning voor MKB-ondernemers en DGA

  Blok 4: Nalatenschapsplanning
  Juridische documenten & Estate Planning
  Successiewet
  Estate Planning Generiek
  Estate Planning voor de ondernemer

  Blok 5: Capita Selecta Beroepsuitoefening
  Banksparen
  Family offices and family governance
  Presentatie referaten door de deelnemers
  Europese Financiële Planning
  Mondiale Financiële Planning
  Actualiteit
  Financiële planning voor de vermogende particulier
  Integratie MKB
  Examentraining

  Blok 6: Examentraject

  Het onderwijs bestaat enerzijds uit een basis van interactieve colleges en werkgroepen, waarbij het accent ligt op kennis. Tevens is er uitgebreide aandacht voor casuïstiek, trainingen en presentaties.
  Vanzelfsprekend zorgt de organisatie voor koffie, thee, een gezamenlijke lunch en is er een korte pauze voor bijvoorbeeld bibliotheekbezoek of zelfwerkzaamheid. Het studiemateriaal is bij de prijs van de opleiding inbegrepen. De syllabi, de sheets, de casuïstiek (inclusief uitwerkingen) vormen na afloop van de opleiding een waardevol naslagwerk.